> Публікації > Олег Березюк про відсутність реформи правоохоронних органів

Голова Політради - перший заступник Голови Української партії Олег Березюк та відомі українські юристи серед яких, Володимир Лiпкан доктор юридичних наук, академiк Академiї наук вищої освiти України, експерт з безпекової полiтики, Микола Хавронюк директор з наукового розвитку Центру полiтико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор, Сергiй Старенький, екс-голова Державної пенiтенцiарної служби України, висловили свої думки для газети «Експрес» про причини відсутності реформи правоохоронних органів.

Зокрема, Олег Березюк вважає, що для підготовки фахового поліцейського потрібно кілька років. «Щоби одержати фахового слiдчого, потрiбно роки навчання у вишi та ще не менш як п'ять рокiв практичної роботи. Тож маємо пiдсумок – 10 рокiв. На пiдготовку фахового оперативника необхiдно не менш як 8 рокiв. Цi термiни були ще розрахованi й науково обґрунтовані в радянськi часи. За три мiсяцi хорошого спiвробiтника нiяк не пiдготуєш».

Також голова Політради - перший заступник Голови Української партії звернув увагу на все ще низьку оплату праці правоохоронців. «Зарплата українського слiдчого в полiцiї еквiвалентна приблизно 100 доларам. А, наприклад, найменша зарплата в грузинськiй полiцiї – 520 доларiв. Стiльки отримує звичайний оперативник. А у слiдчого зарплата стартує з 750 доларiв. Залежно вiд вiддiлку навантаження на одного слiдчого коливається вiд 80 до 450 справ. Тож у середньому це 400 справ на одного. Та 10 справ – це вже важко. А як вiн має розслiдувати 400».

Микола Хавронюк припустив, що законодавче закрiплення так званої презумпцiї правоти поліцейського може призвести до сваволі поліції. «Мiнiстр сказав красиве словосполучення, але чи розумiє вiн сам значення цих слiв? Наприклад, якщо полiцейський каже менi вийти з автомобiля i покласти руки на капот, доки вiн перевiрить базу даних, то так. Я розумiю, що робить вiн це задля власної безпеки, i тут не йдеться про якесь iстотне обмеження моїх прав. Але коли менi наказують вийти з машини, а потiм кладуть на брудний асфальт? То я проти такого обмеження моїх прав. Гадаю, що в мiнiстерствi повиннi самi спершу розiбратися в тому, що вони мають на увазi пiд цiєю презумпцією».

Олег Березюк зазначив, що ця презумпцiя просто в нас не буде працювати. «Люди, якi не мають досвiду, будуть дiяти так, як вмiють, хоч би яких законiв їм понаприймали. Вони робитимуть так, як вмiють, а не як треба».

Весь текст читайте тут.

 

Прес-служба Української партії


Повернутися